Trieda slniečka

Trieda Slniečka : 4-5 ročné deti (stredná mladšia trieda)

Triedne učiteľky: Mgr. Petra Kolláriková, Mgr. Radka Balážová

Trieda rybičky

Trieda Rybičky: 4-5 ročné deti (stredná staršia trieda)

Triedne učiteľky: Bc. Gabriela Balážová, Bc. Kristína Klobučníková

Trieda lienky

Trieda Lienky: 5-6 ročné deti (predškoláci)

Triedne učiteľky: Darina Gabrišová, Bc. Jarmila Provazníková

Trieda žabky

Trieda Žabky: 5-6 ročné deti (predškoláci)

Triedne učiteľky: Mgr. Radoslava Levková, Bc. Viktória Marry

Trieda motýliky

Trieda Motýliky: 3-4 ročné deti (najmladšia trieda)

Triedne učiteľky: Gabriela Barboráková, Magdaléna Vardžáková