Album

Naša škôlka

Divadlo Anjel a Čert

Vianočná pekáreň

Tradície od Ondreja do Vianoc

Vianočné dielničky

Mikuláš

Rozsvietenie vianočného stromčeka

Karneval

Fašiangy

Korčuliarsky výcvik

Rozlúčka predškolákov 2019/2020

Jesenná slávnosť 2020/2021

Mikuláš 2020/2021

Zimná slávnosť 2020/2021

Rozsvietenie vianočného stromčeka

Karneval