Oznam

Trieda Lienky bude v prevádzke od 31.1.2022

Nové pravidlá platné od 25.01.2022

Školský semafor

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Milí rodičia,

vzdelávacie aktivity pre deti z triedy Lienky si môžete stiahnuť v časti Aktivity pre deti.

NA STIAHNUTIE

Časopis PREDŠKOLÁK 2021/2022

Trieda Lienky je zatvorená na základe vyjadrenia RÚVZ.

Trieda nebude otvorená ani pre deti, ktoré spĺňajú výnimku z karantény, nakoľko sa nenaplnil minimálny počet detí v triede.

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že pani učiteľky môžete kontaktovať na nových telefónnych číslach.

Motýliky – 0944 695 114

Slniečka – 0944 651 606

Rybičky – 0944 645 513

Žabky – 0944 128 920

Lienky – 0944 671 647

 

Riaditeľstvo

Materskej školy Lednické Rovne na

základe rozhodnutia zriaďovateľa, Vám

oznamuje, že prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin bude prerušená v čase od 20.12.2021 do 07.01.2022. Prevádzka

MŠ začne dňa 10.01.2022 (pondelok).

Prosíme rodičov detí,

ktoré nenavštevujú MŠ, aby si prišli prevziať mikulášsky balíček.

Jarmila Provazníková

Raditeľka MŠ

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Robert Fulghum

Kvalifikované učiteľky

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje deväť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Učenie hrou

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Spolupráca

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, detskou lekárkou, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi.

Projekty

Neustále sa snažíme zapájať do rôznych projektov, aby sme získalli finančné prostriedky na zlepšenie a skvalitnenie prostredia pre Vaše deti. Naposledy sme získali finančnú podporu 15000,- eur na zlepšenie nášho školského dvora.

Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci:

Bc. Jarmila Provazníková – Riaditeľka

Bc. Viktória Marry – Zástupkyňa

Gabriela Barboráková – Triedna učiteľka

Magdaléna Vardžáková – Učiteľka

Mgr. Radoslava Červená – Učiteľka

Bc. Gabriela Balážová – Triedna učiteľka

Kristína Klobučníková – Učiteľka

Darina Gabrišová – Triedna učiteľka

Mgr. Radoslava Balážová – Učiteľka

Mgr. Petra Kolláriková – Triedna učiteľka

Andrea Prekopová – Učiteľka (materská dov.)

Pedagogickí asistenti:

Bc. Tatiana Ragasová

Bc. Ľubomíra Vraníková

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Jana Pavelková – Ekonómka, účtovníčka

Jana Trnková – Vedúca školského stravovania,

pranie, žehlenie

Janette Hodálová – Upratovačka

Mária Kormendyová – Upratovačka

Viliam Hýbela – Školník

Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

Zdenka Blažejová – Hlavná kuchárka

Zdenka Ondrichová – Kuchárka

Hana Provazníková – Kuchárka

0
Deti
0
Pedagogickí zamestnanci
0
Pedagogickí asistenti
0
Triedy

Naša Materská škola