Vážení rodičia,

trieda Lienky bude opäť v prevádzke od pondelka 29.11.2021.

—————————————————————————

Milí rodičia,

v časti Aktivity pre deti sú vzdelávacie aktivity pre deti z tredy Lienky. V týždni od 22.11.2021 do 26.11.2021 sa deti venujú téme Zdravá výživa. Môžete si stiahnuť prezentácie a pracovné listy.

———————————————————————————

Vážení rodičia,

na základe zápisnice z RÚVZ (viď. nižšie) je nariadená domáca karanténa deťom z triedy Lienky. Prosím, aby ste si zápisnicu starostlivo prečítali a dbali na to, aby Vaše deti karanténu dodržiavali.

Vzdelávacie aktivity budeme priebežne pridávať na webstránku www.msledrovne.sk


———————————————————————

OZNAM

Riaditeľstvo MŠ Lednické Rovne po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že cez jesenné prázdniny v dňoch 28 – 29. 10. 2021 bude prerušená prevádzka z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí a zvýšeného počtu respiračných ochorení u detí. Počas prerušenia prebehne dezinfekcia tried a sanity kuchyne, vyžiarenie germicídnými žiaričmi. Stretneme sa opäť v utorok 2. novembra 2021.

————————————————————————————-