Dokumenty

Na stiahnutie

Vyjadrenie lekára

Na stiahnutie

Zápisný lístok

Na stiahnutie

2 percentá z dane

Na stiahnutie

Žiadosť o preradenie dieťaťa

Na stiahnutie

Pokyn starostu COVID-19

Na stiahnutie

Škvp Lednické Rovne

Na stiahnutie

Správa o činnosti 2018/2019

Na stiahnutie

Školský poriadok 2019

Na stiahnutie

Prihláška do MŠ

Na stiahnutie

Oznámenie o prerušení dochádzky

Na stiahnutie

Ukončenie dochádzky

Na stiahnutie

Školský poriadok 2019/2020

Link

Zmluvy, faktúry, objednávky

Link

Ochrana osobných údajov