Dokumenty

Na stiahnutie

Ospravedlnenka pre predškolákov

Na stiahnutie

Prihláška do MŠ

Na stiahnutie

Dotazník k zápisu do MŠ

Na stiahnutie

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Na stiahnutie

2 percentá z dane

Na stiahnutie

Žiadosť o preradenie dieťaťa

Na stiahnutie

Škvp Lednické Rovne

Na stiahnutie

Správa o činnosti 2020/2021

Na stiahnutie

Oznámenie o prerušení dochádzky

Na stiahnutie

Ukončenie dochádzky

Na stiahnutie

Školský poriadok 2021/2022

Link

Zmluvy, faktúry, objednávky

Link

Ochrana osobných údajov