Dokumenty

Na stiahnutie

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Na stiahnutie

Dotazník k zápisu do MŠ

Na stiahnutie

Čestné prehlásenie platné od 12.4.2021

Na stiahnutie

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Na stiahnutie

2 percentá z dane

Na stiahnutie

Žiadosť o vrátenie poplatkov

Na stiahnutie

Žiadosť o preradenie dieťaťa

Na stiahnutie

Škvp Lednické Rovne

Na stiahnutie

Správa o činnosti 2019/2020

Na stiahnutie

Oznámenie o prerušení dochádzky

Na stiahnutie

Ukončenie dochádzky

Na stiahnutie

Školský poriadok 2020/2021

Link

Zmluvy, faktúry, objednávky

Link

Ochrana osobných údajov