Národný projekt

NÁRODNÝ PROJEKT "POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II" Materská škola v školskom roku 2020/2021 realizuje Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II". Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva. Zameraný je na vytváranie predpokladov pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov v materských školách,

Dopravné ihrisko, cyklotrasa

Deti v Materskej škole Lednické Rovne majú možnosť využívať nové dopravné ihrisko a cyklotrasu vedúcu okolo celého areálu. Dopravné ihrisko má nový asfaltový koberec, náter so značením a dopravné značky. Počas pobytu vonku budú deti poznávať dopravné značky a pravidlá bezpečnosti cestnej premávky. Deti majú možnosť získať praktické overenie teoretických poznatkov z dopravnej výchovy

Vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie Materská škola zabezpečuje svojim pedagogickým a odborným zamestnancom AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE v zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Adaptačné vzdelávanie Adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nastupuje prvý krát do pracovného pomeru v

Projekt “Múdrie hranie”

MŠ Lednické Rovne sa zapojila do rozvojového projektu „Múdre hranie“, z ktorého sa nám podarilo získať finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia materskej školy v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Vybudovali sme knižnicu, do ktorej boli zakúpené nové knihy pre predškolákov a pedagogických zamestnancov. Bádateľské činnosti zaraďujeme v MŠ

Go to Top