kevjmarry

About kevjmarry

This author has not yet filled in any details.
So far kevjmarry has created 8 blog entries.

Národný projekt

NÁRODNÝ PROJEKT "POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II" Materská škola v školskom roku 2020/2021 realizuje Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II". Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva. Zameraný je na vytváranie predpokladov pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov v materských školách,

Stravovanie

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín v školskej jedálni MŠ: Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom materských škôl za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca nasledovne: vo výške nákladov na nákup potravín podľa

Vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie Materská škola zabezpečuje svojim pedagogickým a odborným zamestnancom AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE v zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Adaptačné vzdelávanie Adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nastupuje prvý krát do pracovného pomeru v

Škôlkari poznávajú tradície

Vďaka podpore obchodného reťazca TESCO Nadácia Pontis, naša MŠ získala, v projekte "Škôlkari poznávajú tradície", finančný dar v hodnote 600 EUR. V tejto hodnote boli zakúpené kroje pre deti. Ďakujeme, že ste nás v hlasovaní podporili :)

Týždeň 11.05.-15.05.2020

Na tento týždeň máme naplánované tieto aktivity: Obsahový celok: Pozeráme s láskou Téma: Kde bývam, žijem... (dedina-mesto) Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti Jazyk a komunikácia Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a opiera sa pri tom o poznanie štruktúry rozprávok, príbehov pre deti a bájok. Charakteristiky jednotlivých

Týždeň 18.05.-22.05.2020

Obsahový celok: Pozeráme s láskou Téma: Naša planéta Zem (rozmanitosť, ochrana)   Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti Jazyk a komunikácia Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach. Deti majú možnosť vyjadriť svoje pocity, zážitky a získané vedomosti rôznym spôsobom (v rámci výtvarných činností). Stvárňuje svoje

Týždeň 25.05.-29.05.2020

Obsahový celok: Pozeráme s láskou Téma: Voda a jej tajomstvá Utváranie si emocionálne bohatý vzťah k prírode, k živočíchom žijúcich v potokoch, riekach a v moriach. Vzdel. oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti Jazyk a komunikácia Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohybových činnostiach Deti

Týždeň 04.05.-08.05.2020

Aktivizovanie porozumenia, chápania dôležitosti pevného, citového vzťahu medzi mamou a dieťaťom. Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti Jazyk a komunikácia Uvažuje nad infor. prezentovanými prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov. Zaraďujeme do činností nielen texty publikované v knižnej

Go to Top