Album

Naša škôlka

Výstava ovocia a zeleniny ZŠ Eduarda Schreibera

Michalský jarmok

Jesenná slávnosť 2019/2020

Rodičovská zábava 26.10.2019

Vystúpenie detí – Centrum sociálnych služieb LR

Divadlo Kocúr v čižmách

Divadlo Anjel a Čert

Vianočná pekáreň

Tradície od Ondreja do Vianoc

Vianočné dielničky

Mikuláš

Rozsvietenie vianočného stromčeka

Karneval

Fašiangy

Korčuliarsky výcvik

Rozlúčka predškolákov 2019/2020

Jesenná slávnosť 2020/2021