Aktivity pre deti

Týždeň 11.05.-15.05.2020

Na tento týždeň máme naplánované tieto aktivity: Obsahový celok: Pozeráme s láskou Téma: Kde bývam, žijem... (dedina-mesto) Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti Jazyk a komunikácia

Týždeň 18.05.-22.05.2020

Obsahový celok: Pozeráme s láskou Téma: Naša planéta Zem (rozmanitosť, ochrana)   Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti Jazyk a komunikácia Obsahy a zážitky z čítania

Týždeň 27.04.-01.05.2020

Obsahový celok: Pozeráme s láskou Téma: Môj rodný kraj, štátne symboly Zámer utvárania a upevňovania si vzájomných vzťahov v rodine, prehlbovanie národného povedomia, lásky k vlasti, rodnému kraju, tradíciám, štátnym symbolom je

Týždeň 04.05.-08.05.2020

Aktivizovanie porozumenia, chápania dôležitosti pevného, citového vzťahu medzi mamou a dieťaťom. Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti Jazyk a komunikácia Uvažuje nad infor. prezentovanými prostredníctvom informačno-komunikačných