Aktivity pre deti

Týždeň 11.05.-15.05.2020

Na tento týždeň máme naplánované tieto aktivity: Obsahový celok: Pozeráme s láskou Téma: Kde bývam, žijem... (dedina-mesto) Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti Jazyk a komunikácia

Týždeň 18.05.-22.05.2020

Obsahový celok: Pozeráme s láskou Téma: Naša planéta Zem (rozmanitosť, ochrana)   Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti Jazyk a komunikácia Obsahy a zážitky z čítania

Týždeň 25.05.-29.05.2020

Obsahový celok: Pozeráme s láskou Téma: Voda a jej tajomstvá Utváranie si emocionálne bohatý vzťah k prírode, k živočíchom žijúcich v potokoch, riekach a v moriach. Vzdel. oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy

Týždeň 04.05.-08.05.2020

Aktivizovanie porozumenia, chápania dôležitosti pevného, citového vzťahu medzi mamou a dieťaťom. Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti Jazyk a komunikácia Uvažuje nad infor. prezentovanými prostredníctvom informačno-komunikačných

Go to Top