Aktualizačné vzdelávanie

Materská škola zabezpečuje svojim pedagogickým a odborným zamestnancom AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE v zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adaptačné vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nastupuje prvý krát do pracovného pomeru v školstve, alebo u predchádzajúceho zamestnávateľa ukončil adaptačné vzdelávanie neúspešne. Koná sa pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca – Bc. Jarmila Provazníková, Bc. Viktória Marry.