Tento týždeň je zameraný na kvety, stromy, kríky a vtáky ktoré sa ku nám vracajú.

Skúste sa s deťmi, či už doma na záhrade alebo na prechádzke v parku, v lese, porozprávať o kvietkoch, ktoré teraz na jar začnú rásť alebo už začali. Povedzte si z akých častí sa kvietok skladá.

Potom si môžete taký kvietok doma vyrobiť. Budeme radi keď nám pošlete foto čo sa vám podarilo.

Téma: Jarnou záhradou (kvety, stromy, prílet vtákov)

Vzd.oblasť/

podoblasť

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Evaluačné otázky

Aktivity pre deti

Jazyk a komunik.

Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi a skutočnými príbehmi zo života.

uvediete o aký žáner ide, používate zodpovedajúce označenie textov, s ktorými pracujete. Pri čítaní príbehov s deťmi diskutujete, či sa príbeh mohol reálne stať, ktoré prvky deja áno a ktoré nie

Čítanie príbehov: O lietajúcej mačke,

Príloha č.1

Matem. a práca s inf.

Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami

využívate digitálne pomôcky pre predškolský vek, na zoznamovanie sa a ovládanie základných činností, ktoré poskytujú špeciálne podrobnejšie ovládanie digitálnych pomôcok a hier

Práca na počítači, tablete:

Príloha č.2

Príloha č.3

Človek a príroda

Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.

sústreďujete pozornosť detí na hľadanie spoločných a rozdielnych znakov rôznych rastlín, používate na to rastliny blízkeho okolia (s dôrazom na úžitkové, liečivé rastliny).

deti porovnávajú jednotlivé časti rôznych rastlín, napríklad stoniek, listov, kvetov, koreňov, či plodov. Uvažujú spolu nad významom rôznorodosti.

Rozhovor: Jarnou záhradou.

prezentácia

Príloha č.4 

Človek a príroda

Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu.

vediete deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych živočíchov podľa vonkajších znakov ich tiel, podľa rôznych spôsobov ich pohybu v prostredí, podľa rôzneho spôsobu získavania potravy a k porovnávaniu podmienok, v ktorých rôzne živočíchy žijú.

Rozprávanie: Prílet vtákov

Na vychádzke pozorujte zvieratá (veveričky, vtáky, …)

Umenie a kultúra

Pomenuje základné a zmiešané farby.

zameriavate pozornosť detí na názvy základných farieb a farieb zmiešaných (z dvoch základných farieb), svetlých a tmavých farieb.

Ako dieťa rozlišuje a triedi farby?

Maľovanie, miešanie farieb: Tulipány miešanie základnými farbami (červená, modrá, žltá, biela,…) a potom skúste tieto farby miešať (žltá plus modrá vznikne zelená,…)

Príloha č.5

 Zdravie a pohyb

využívate pri manipulácii s náčiním rôzne cvičenia ako preskoky na švihadle

Preskoky na švihadle

Na stiahnutie

Prezentácia Od semienka k rastlinke

Na stiahnutie

Prezentácia Vôňa jari

Na stiahnutie

Príloha č.1 Rozprávka

Link

Príloha č.2 Bludisko

Na stiahnutie

Príloha č.3 Bludisko

Na stiahnutie

Príloha č.4 Rast rastlinky

Na stiahnutie

Príloha č.5 Tulipány

Na stiahnutie

Púpava