MŠ Lednické Rovne sa zapojila do rozvojového projektu „Múdre hranie“, z ktorého sa nám podarilo získať finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia materskej školy v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Vybudovali sme knižnicu, do ktorej boli zakúpené nové knihy pre predškolákov a pedagogických zamestnancov. Bádateľské činnosti zaraďujeme v MŠ do edukačného procesu počas celého roka. V rámci Metodického združenie, vytvorili pani učiteľky metodický zborník bádateľských aktivít, preto sme časť finančných prostriedkov z projektu využili na kúpu vhodných didaktických pomôcok.