Deti v Materskej škole Lednické Rovne majú možnosť využívať nové dopravné ihrisko a cyklotrasu vedúcu okolo celého areálu. Dopravné ihrisko má nový asfaltový koberec, náter so značením a dopravné značky. Počas pobytu vonku budú deti poznávať dopravné značky a pravidlá bezpečnosti cestnej premávky. Deti majú možnosť získať praktické overenie teoretických poznatkov z dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku. Ak má dieťa predškolského veku obstáť v súčasných zložitých situáciách dopravnej premávky, treba sa starať o jeho celkový fyzický a psychický rozvoj. Treba posilňovať predovšetkým tie stránky osobnosti, ktoré sú najdôležitejšie pre jeho bezpečnosť.