Vitajte

Školský rok 2019/2020

Vítame Vás a Vaše dieťa v našej materskej škole!

Prajeme Vám spokojnosť, radosť

a príjemné chvíle strávené v našom zariadení.

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Robert Fulghum

Kvalifikované učiteľky

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje deväť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Učenie hrou

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Spolupráca

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, detskou lekárkou, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi.

Projekty

Neustále sa snažíme zapájať do rôznych projektov, aby sme získalli finančné prostriedky na zlepšenie a skvalitnenie prostredia pre Vaše deti. Naposledy sme získali finančnú podporu 15000,- eur na zlepšenie nášho školského dvora.

Zamestnanci MŠ

Pedagogický zamestnanci

Bc. Jarmila Provazníková – Riaditeľka

Bc. Viktória Marry – Zástupkyňa

Mgr. Dana Balážová – Triedna učiteľka

Gabriela Barboráková – Učiteľka

Darina Gabrišová – Triedna učiteľka

Milada Pfefferová – Triedna učiteľka

Andrea Prekopová – Učiteľka (materská dov.)

Simoneta Mašlaňová – Triedna učiteľka

Mgr. Radoslava Červená – Učiteľka

Bc. Gabriela Balážová – Učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Jana Pavelková – Ekonómka, účtovníčka

Jana Trnková – Vedúca školského stravovania,

pranie, žehlenie

Janette Hodálová – Upratovačka

Mária Kormendyová – Upratovačka

Viliam Hýbela – Školník

Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

Zdenka Blažejová – Hlavná kuchárka

Zdenka Ondrichová – Kuchárka

Hana Provazníková – Kuchárka

0
Deti
0
Učitelia
0
Triedy

Rodičovská zábava

26.10.2019 o 20.00 hod. v KD v Lednických Rovniach

0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Naša Materská škola