Oznamy

Oznam

Riaditeľstvo Materskej školy Lednické Rovne oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka MŠ začne 18.11.2020. Pri príchode do MŠ je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo sa nachádza na webovej stránke MŠ.

————————————————————————————

Dôležitý oznam ! ! !

Vážení rodičia,

z dôvodu výskytu pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 z radov zamestnancov MŠ a aj vzhľadom na epidemiologickú situáciu v obci, bude prevádzka materskej školy prerušená predbežne do 15. novembra 2020. Materská škola otvorí prevádzku 16. novembra 2020 /v pondelok/.

Dotknutí zamestnanci sa riadia pokynmi RÚVZ.

O znovuotvorení MŠ Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky.

MŠ počas prerušenia prevádzky zabezpečí sanitáciu a dezinfekciu priestorov.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Mgr. Marian Horečný Bc. Jarmila Provazníková

starosta obce riaditeľka MŠ

———————————————————————————————

Žiadame rodičov o dodržiavanie všetkých nariadení a usmernení. Viac info. na vchode do budovy MŠ alebo na www.minedu.sk

——————————————————————————————

Zmena vstupu do areálu MŠ

Od 03.11.2020 bude vstup do MŠ výhradne od obchodu Súhradka pre všetky triedy. Prosíme rodičov o zvýšenú opatrnosť, nakoľko rekonštrukcia dvora stále prebieha. Ďakujeme za pochopenie!

—————————————————————————————–

Prerušená prevádzka MŠ

Vzhľadom k aktuálnej situácii a po dohode so zriaďovateľom, riaditeľstvo MŠ oznamuje, že prevádzka bude prerušená počas jesenných prázdnin 6.11.2020 (piatok) a 09.11.2020 (pondelok). Nástup detí do MŠ bude 10.11.2020

————————————————————————————

Milí rodičia, práve nám Ministerstvo školstva aktualizovalo tlačivo “Vyhlásenie o bezinfekčnosti”. Na našej stránke v časti Dokumenty je tlačivo zmenené, môžete si ho vytlačiť. Vyhlásenie je potrebné priniesť v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ od 01.11.2020 (tlačivá budú mať aj pani učiteľky na triedach)

————————————————————————————

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materská škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

——————————————————————————–

Pridali sme nové fotky z našej Jesennej slávnosti 2020 🙂

——————————————————————————–

Nie je k dispozícii žiadny popis.

———————————————————————————–

Riaditeľstvo MŠ Lednické Rovne spolu so zriaďovateľom oznamuje rodičom, že v dňoch 29.10. – 02.11.2020, bude prevádzka MŠ zatvorená. Ďakujeme za porozumenie

————————————————————————————

Materská škola oznamuje, že prevádzka pokračuje v bežnom režime. U testovaných detí sa nepotvrdil COVID-19. Naďalej však budeme dodržiavať potrebné opatrenia nakoľko situácia v obci je stále vážna.

————————————————————————————

Dokumenty aktualizované 11. októbra 2020 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zákonný zástupca :

• Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov)písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú)z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

– podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

-ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia “Potvrdenie o chorobe” vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

– ak si ponechá zákonný zástupca dieťa doma z iného dôvodu (nie je choré) pri podpise o bezinfekčnosti uvedie iný dôvod neprítomnosti.

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania:

• Odporúča sa, aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nosili rúška.jfkgdjn

• Materská škola nemôže organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode.

———————————————————————————–

Materská škola Lednické Rovne oznamuje rodičom, že prevádzka pokračuje v bežnom režime za dodržania všetkých opatrení.

Aby sme minimalizovali počet stretávajúcich sa osôb v MŠ, prosíme rodičov, ktorí majú takú možnosť, ponechať si dieťa v najbližších dňoch doma (tento týždeň) počas zvýšeného výskytu Covidu v našej obci.

COVID 19 – INFO

Vzhľadom k množiacim sa prípadom možného nakazenia COVID 19 Vás chceme informovať o postupe MŠ Lednické Rovne v danej situácii:

Ak bolo dieťa alebo zamestnanec školy v blízkosti pozitívne testovanej osoby na COVID – 19:

Dieťa ostáva doma, rodič oznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa telefonicky alebo SMS . Potvrdenie od lekára na dobu karantény rodič prinesie do MŠ až po skončení karantény.

Ak má dieťa MŠ negatívny test na COVID, nastúpi do školy podľa vyjadrenia lekára príp. RÚVZ

Ak má dieťa pozitívny test, oznámi to rodič bezodkladne triednemu učiteľovi, alebo vedeniu školy a celá trieda a učitelia, ktorí boli v kontakte s dieťaťom idú do karantény. Ďalej postupujú podľa pokynov ich lekára a RÚVZ.

Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí a pri akomkoľvek podozrení kontaktovali ošetrujúceho lekára/lekárku svojho dieťaťa.

Ak je rodič v karanténe dieťa ostáva doma, aby sme chránili zdravie ostatných.

Veríme, že situáciu všetci zvládneme a budeme k sebe ohľaduplní.

Zákonný zástupca:

Predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnsoti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Dieťaťu uloží do skrinky 1 ks rúško. Zákaz nosenia hračiek. Rodič Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi (nepustí ho do triedy samé), ktorý dieťa prevezme / neprevezme (v prípade nielen podozrenia na COVID 19) až na základe záveru ranného zdravotného filtra.

———————————————————————–

Povinnosti zákonného zástupcu s platnosťou od 16.09.2020

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)

– Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

– Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

– Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

– Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

– V prípade, že u žiak je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

————————————————————————

OZNAM!!!!

Aby sme zabránili zhromažďovaniu a zdržiavaniu sa v šatniach, prosíme rodičov, aby si dokumenty, ktoré sú potrebné na vstup do MŠ, stiahli alebo vyzdvihli v MŠ. Tieto potom prinesiete v prvý deň a odovzdáte ich triednej učiteľke.

Dokumenty nájdete na našej webstránke v časti Dokumenty

(Vyhlásenie pred zač.šk.roka 2020/2021 a Vyhlásenie o bezinfekčnosti).

Ďakujeme za pochopenie

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Robert Fulghum

Kvalifikované učiteľky

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje deväť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Učenie hrou

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Spolupráca

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, detskou lekárkou, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi.

Projekty

Neustále sa snažíme zapájať do rôznych projektov, aby sme získalli finančné prostriedky na zlepšenie a skvalitnenie prostredia pre Vaše deti. Naposledy sme získali finančnú podporu 15000,- eur na zlepšenie nášho školského dvora.

Zamestnanci MŠ

Pedagogický zamestnanci:

Bc. Jarmila Provazníková – Riaditeľka

Bc. Viktória Marry – Zástupkyňa

Gabriela Barboráková – Triedna učiteľka

Bc. Stanislava Turzová – Učiteľka

Mgr. Radoslava Červená – Triedna učiteľka

Bc. Gabriela Balážová – Triedna učiteľka

Bc. Barbora Mitašová – Učiteľka

Darina Gabrišová – Triedna učiteľka

Simoneta Mašlaňová – Triedna učiteľka

Mgr. Petra Kolláriková – Učiteľka

Andrea Prekopová – Učiteľka (materská dov.)

Pedagogický asistent:

Bc. Tatiana Ragasová

Bc. Ľubomíra Vraníková

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Jana Pavelková – Ekonómka, účtovníčka

Jana Trnková – Vedúca školského stravovania,

pranie, žehlenie

Janette Hodálová – Upratovačka

Mária Kormendyová – Upratovačka

Viliam Hýbela – Školník

Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

Zdenka Blažejová – Hlavná kuchárka

Zdenka Ondrichová – Kuchárka

Hana Provazníková – Kuchárka

0
Deti
0
Pedagogický zamestnanci
0
Pedagogický asistenti
0
Triedy

Naša Materská škola