Oznamy

Oznam!

Vážení rodičia,

na základe usmernenia z MŠVVaŠ SR Materská škola Lednické Rovne pokračuje v nastavenom režime aj nasledujúci týždeň (25.01.-29.01.2021). Do materských škôl môžu ísť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých ktorí nemôžu pracovať z domu.

————————————————————————

Na základe ukončeného zisťovania záujmu zákonných zástupcov detí a zisteného počtu prihlásených detí, budú v prevádzke dve dolné triedy (Motýliky a Slniečka) od 11.01.2021 do 22.01.2021 v čase od 6.30 hod. do 15.30 hod.

Deti z triedy Žabky budú umiestnené do triedy Motýlikov

Deti z triedy Lienky a Včielky budú umiestnené do triedy Slniečka

Odporúčame sledovať webovú stránku MŠ Lednické Rovne, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie.

——————————————————————————–

Vážení rodičia,

na základe usmernenia z MŠVVaŠ SR Materská škola Lednické Rovne bude v prevádzke od 11.01.2021 pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Preto je potrebné telefonicky alebo mailom nahlásiť svoje dieťa na pobyt dieťaťa v MŠ do 7.1.2020 do 12,00 hodiny. Na základe tejto informácie budú vytvorené skupiny detí, ktoré sa nebudú počas lockdownu meniť.

Kontakt: 0948 861 900, 0911378336

Email: ms.ledrovne@gmail.com

V obci Lednické Rovne bude v dňoch 9. a 10. januára regionálne testovanie. Vzhľadom k vážnej situácii zriaďovateľ MŠ apeluje na všetkých zúčastniť sa testovania a pri vstupe do MŠ sa preukázať negatívnym testom.

———————————————————————————————


——————————————————————————————

Riaditeľstvo Materskej školy Lednické Rovne v zastúpení Bc. Jarmilou Provazníkovou Vám oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená v čase od 23.12.2020 do 06.01.2021, z dôvodu vianočných sviatkov a zimných prázdnin. Nástup detí do MŠ bude 07.01.2021

————————————————————————————

Žiadame rodičov o dodržiavanie všetkých nariadení a usmernení. Viac info. na vchode do budovy MŠ alebo na www.minedu.sk

———————————————————————————–

OZNAM!!!!

Aby sme zabránili zhromažďovaniu a zdržiavaniu sa v šatniach, prosíme rodičov, aby si dokumenty, ktoré sú potrebné na vstup do MŠ, stiahli alebo vyzdvihli v MŠ. Tieto potom prinesiete v prvý deň a odovzdáte ich triednej učiteľke.

Dokumenty nájdete na našej webstránke v časti Dokumenty

(Vyhlásenie pred zač.šk.roka 2020/2021 a Vyhlásenie o bezinfekčnosti).

Ďakujeme za pochopenie

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Robert Fulghum

Kvalifikované učiteľky

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje deväť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Učenie hrou

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Spolupráca

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, detskou lekárkou, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi.

Projekty

Neustále sa snažíme zapájať do rôznych projektov, aby sme získalli finančné prostriedky na zlepšenie a skvalitnenie prostredia pre Vaše deti. Naposledy sme získali finančnú podporu 15000,- eur na zlepšenie nášho školského dvora.

Zamestnanci MŠ

Pedagogický zamestnanci:

Bc. Jarmila Provazníková – Riaditeľka

Bc. Viktória Marry – Zástupkyňa

Gabriela Barboráková – Triedna učiteľka

Bc. Stanislava Turzová – Učiteľka

Mgr. Radoslava Červená – Triedna učiteľka

Bc. Gabriela Balážová – Triedna učiteľka

Bc. Barbora Mitašová – Učiteľka

Darina Gabrišová – Triedna učiteľka

Simoneta Mašlaňová – Triedna učiteľka

Mgr. Petra Kolláriková – Učiteľka

Andrea Prekopová – Učiteľka (materská dov.)

Pedagogický asistent:

Bc. Tatiana Ragasová

Bc. Ľubomíra Vraníková

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Jana Pavelková – Ekonómka, účtovníčka

Jana Trnková – Vedúca školského stravovania,

pranie, žehlenie

Janette Hodálová – Upratovačka

Mária Kormendyová – Upratovačka

Viliam Hýbela – Školník

Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

Zdenka Blažejová – Hlavná kuchárka

Zdenka Ondrichová – Kuchárka

Hana Provazníková – Kuchárka

0
Deti
0
Pedagogický zamestnanci
0
Pedagogický asistenti
0
Triedy

Naša Materská škola